www.vakantiehuizenlapalma.nl

Een Halo (kring) rond de maan boven het Canarische eiland La Palma.

Halo rond de maan boven het Canarische eiland La Palma.

Gisterenavond kwamen de kinderen terug van sporten en riepen enthousiast dat er een kring rond de maan was en dat papa daar een foto van zou moeten maken. René mopperend naar buiten dat hij geen idee had hoe hij dat op de foto zou moeten krijgen. Maar na wat experimenteren en een beetje geluk, stond de kring rond de maan op een gegeven moment toch op de gevoelige plaat. Al toont de foto het niet precies hetzelfde als het er met het blote oog uit zag.

Halo
Een halo is een diffuus lichtschijnsel rond een scherper gedefinieerde bron, meestal de zon of de maan. Het is een optisch verschijnsel in de atmosfeer dat kan optreden wanneer er zich bepaalde atmosferische condities voordoen (met name een ijle nevel van ijskristallen). Een halo ontstaat door hetzelfde verschijnsel dat een regenboog veroorzaakt: lichtbreking van licht afkomstig van de zon of maan. Het verschil zit hem in het medium: een regenboog ontstaat door lichtbreking in regendruppels, een halo door lichtbreking in ijskristallen.

Verscheidenheid
Er bestaat een grote verscheidenheid aan halo’s. Dit komt doordat ijskristallen niet altijd dezelfde vorm hebben. De vorm van ijskristallen hangt af van de luchtdruk (die varieert met de hoogte boven zeeniveau), de luchtvochtigheid en de temperatuur. Er kunnen meerdere halo’s tegelijk zichtbaar zijn.
De meest voorkomende halo’s zijn de kleine kring, een kring op 22 graden rond de zon of de maan, soms met raakbogen en bijzonnen, heldere gekleurde vlekken op 22 graden ter weerszijden van de zon. Daarnaast onderscheiden we de grote kring op 46 graden van de zon, de circumzenitale boog, een omgekeerde boog op 46 graden boven de zon en zuilen boven en onder de zon, en de parhelische kring, die in tegenstelling tot andere halo’s evenwijdig aan de horizon staat.

Voorspellende betekenis
Halo’s hebben een voorspellende betekenis: een kring om zon of maan is vaak een voorbode van een weersverslechtering door de nadering van een warmtefront. Volgens een oud Hollandse spreuk valt die weersverslechtering bij een kring rond de maan echter meestal wel mee. Die oud Hollandse spreuk luidt: ” Een kring om de maan, zal wel gaan. Maar een kring rond de zon, daar huilen vrouwen en kinderen om.”

Ook nu gaat dit weer op. Volgens de diverse weersites die we geraadpleegd hebben, is er geen slecht weer op komst. Wel zijn de hogere luchtlagen boven La Palma koud en is dus ook de nacht temperatuur laag.

Bron: Wikipedia

Eerder geplaatste artikelen met info, tips, en foto’s van het Canarische eiland La Palma.

Beleef La Palma !