www.vakantiehuizenlapalma.nl

Hiken op Canarische eiland La Palma over kraterrand van Montaña Quemada.

Montaña quemada en de wolkenwaterval.

 

De Spanjaarden waren nog niet zo lang op La Palma toen ze getrakteerd werden op twee heftige vulkaanuitbartingen van de Montaña Quemada (de verbrande berg).De erupties in 1470 en 1492 zijn de enige twee gedocumenteerde uitbarstingen van deze gedoofde vulkaan. De uitbarstingen zijn wel geweldig hevig geweest. Er zijn ongelofelijke hoeveelheden lavagruis de lucht in geworpen die door de wind voornamelijk ten zuidoosten van de vulkaan terecht zijn gekomen. Hier is een uitgestrekte gruisvlakte ontstaan, de Llano del Jable. Aan de tegenoverliggende noordoost zijde  is de lavastroom op een gegeven moment door de kraterwand heengebroken en heeft de vruchtbare landbouwgronden ten oosten van El Paso met lava bedekt.

Panorama uitzicht richting noordwesten vanaf de oostelijke kraterrand.
Panorama uitzicht naar noordoosten vanaf oostelijke kraterrand.

 

 

 

 

 

 

panoramazicht richting westen vanaf westflank Montaña Quemada.
panoramazicht richting zuiden vanaf westflank Montaña Quemada.

 

 

 

 

 

 

 

De Montaña Quemada vormt een schril contrast met de beboste bergtoppen in de omgeving. Vanaf de roodgekleurde westhelling heb je een fantastich uitzicht over een groot deel van La Palma en de Llano del Jable in het bijzonder. Hier begint ook de eigenlijke hike. Als je de auto naast de weg die naar El Pilar leidt achterlaat , volg je de contouren onderlangs de berg westwaarts. Aangekomen bij de roodgekleurde westhelling, is die het best te beklimmen langs de bosrand aan de rechterkant. Vaag zie je na een tijdje een spoor dat je naar het hoogste punt op 1362 meter voert. Voor het beste uitzichtpunt op deze top moet je aan het eind van de beklimming een dertigtal meters naar links.

west helling Montaná Quemada.
noord helling Montaña Quemada.

 

 

                                                                                 

zuid helling Montaña Quemada.
oost helling van Montaña Quemada

 

 

 

 

 

Vanaf dit uitzichtpunt keer je terug maar blijf je het maar net zichtbare spoor boven op de berg volgen. Dit spoor brengt je, na een klein stukje door het bos, bovenop de zuidelijke kraterrand. Volg de kraterrand en klauter bij twijfel, of wanneer je de steile afgrond in de krater niet prettig vindt, iets omlaag. Maar blijf wel in de buurt van de rand. Af en toe is het erg moeilijk een pad waar te nemen. Maar je moet de rand blijven volgen tot bijna bij het punt waar de lavastroom aan de noord-oost zijde door de kraterwand is heen gebroken. Daar moet je iets naar rechts afdalen. Maar zodra het mogelijk is moet je weer terug naar links om de lavastroom over te steken. Er is een af en toe zichtbaar pad dat, door het ontbreken van mos op de stenen, donkerder gekleurd is. Na de lavastroom te hebben overgestoken stuit je al snel op  wandelroute prlp 14. Hier ga je naar links en richting El Pilar. Het pad brengt je rond de berg weer terug naar de auto.                                                                                   

Uitzicht richting Pico de Birigoyo vanaf oostelijke kraterrand.
Uitzicht richting Caldera vanaf oostelijke kraterrand.

                                                                                                                                                                                                                   

Uitzicht richting Cumbre nueva en Cumbre Vieja vanaf zuidelijke kraterrand.
Uitzicht richting vulkaan top vanaf zuidelijke kraterrand.

Vanaf de kraterrand heb je naar het zuiden, oosten en noorden prachtige uitzichten. Naar het westen kijk je tegen de beboste top van de Montaña Quemada aan. Vrijwel gedurende de hele wandeling over de kraterrand heb je zicht op het dichtbeboste kraterdal. Zo kaal als de berg aan de buitenkant is, zo groen is het binnen in de berg. Via de lavatong is het mogelijk om binnen in de krater te komen. Houdt op de lavatong de rechter rotswand omhoog aan. Onder en langs deze rotswand brengt een vaag zichtbaar pad je naar het bos in de krater. Een fantastische plek om te pick-nicken en/of een siesta te houden. Niemand zal je storen. Of het zouden de verwilderde geiten moeten zijn die ook af en toe een bezoek brengen aan het bos in de krater.  

Je schaduw boven op de boomtoppen onder je in de krater.
Scheuren in de berg door opwaartse tectonische krachten.

 

 

Vanaf de kraterrand zie je een aantal scheuren in de berg lopen. Aanvankelijk denk je dat deze door het afvoeren van regenwater ontstaan zijn. Totdat je beseft dat deze scheuren op hogere plaatsen lopen dan de grond die er aan weerszijden naast ligt. Deze scheuren moeten dus ontstaan zijn door krachten die de berg hebben opgetild waardoor de korst op een gegeven moment is gescheurd op de hoogste punten. Klauterend over de kraterrand zie je soms je eigen schaduw over de boomtoppen in het keteldal onder je bewegen. Al met al is deze hike over de kraterrand van de Montaña Quemada een aanrader voor eenieder zonder last van hoogtevrees maar met een goed evenwichtsgevoel. Hoge enkelbeschermende schoenen zijn onmisbaar vanwege de zeer ruwe ondergrond.

 

Hiking-routes                        Wandelroutes

Beleef La Palma !